Връзки
Лицензиран инвестиционен посредник. Сделки с ценни книжа за собствена или за чужда сметка, посредничество при сключване на сделки с ценни книжа, представителство на клиенти и др.
Финансова небанкова институция.
Информация за дейността на компанията.
Информация за дейността на комисията.
Управление, продажби и маркетинг на взаимни фондове и на алтернативни инвестиционни схеми.
Посредник между чуждите инвеститори, промишлеността, търговията, финансовите компании и българските фирми.
Дистрибуция на горива в България.
Лицензиран инвестиционен посредник.
Финансови консултации и обучение.
Независим инвестиционен посредник и финансова къща.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив