Връзки
Информация за forex брокерите в България, чрез които можете да търгувате на международния валутен пазар.
Beta Corp Trader е платформа за търговия на глобалните финансови пазири, чрез която получавате достъп до над 3500 различни финансови инструменти.
Консултантски услуги в областта на европейското финансиране, разработване и управление на проекти в сферата на Информационните и Комуникационни Технологии (ИКТ).
Дружество със специална инвестиционна цел за инвестиции в недвижими имоти.
Управляващо дружество, което организира и управлява дейността на взаимни фондове, както и предоставя услуги по индивидуално управление на портфейли.
Лицензиран инвестиционен посредник, който извършва търговия с финансови инструменти - акции, облигации и ДЦК. Предлага платформите за търговия на: международните финансови пазари - BenchMark Trader 2; на БФБ-София – COBOS; руските капиталови пазари - QUIK
Обучение за работа на Forex с Meta Trader 4, CFD, технически анализи.
Посредническа дейност при покупко-продажбата на стоки, търгувани на стоковите борси.
Лицензиран инвестиционен посредник. Брокерси услуги и on-line търговия чрез COBOS.
Лицензиран инвестиционен посредник.
Инвестиционен посредник.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив