Връзки
Информация на Националния статистически институт
Национална страница с обобщени данни в съответствие със Специалния стандарт на МВФ за разпространение на данни. Информацията се поддържа актуална от трите институции -НСИ, БНБ и МФ.
Davidson Data Center and Network е централизирана клирингова къща и архив на данни за възникващи пазари и пазари в преход. DDCN съхранява и предоставя достъп до социално-икономическа микро и макро информация за тези икономики.
Преглед и извличане на данни и метаданни от LABORSTA, база данни по статистика на труда поддържана от Международната организация по труда (ILO). Он-лайн данни за повече от 200 страни и територии.
База данни за повече от 200 страни и територии, от 1985 г. насам. Поддържа се от Световната организация по туризма.
Този речник на пенсионните термини е съставен с цел да даде общо разбиране и лексика и предоставя разширен списък на термини, дефиниции и свързани понятия. Поддържа се от ОИСР.
Изчерпателен списък на термини и дефиниции в областта на преките чужди инвестиции, съставен от ОИСР и МВФ при съвместно изследване на статистиката на преките чужди инвестиции - източници на данни, методи за събиране, разпространение и методологически прак
Оповестени данни за пазара на труда. Търсене в архив.
Портален сайт за статистика, изследвания и комуникации във връзка с икономическото развитие на Югоизточна Европа. Продукт на сътрудничество между Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW) и два института към London School of Economics (He
Годишен доклад "Международна статистика на търговията" с таблици и графики в MS Excel формат; исторически редове по страни, региони и икономически групи от 1980 насам; технически бележки по прилаганите методи; връзки.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив