1) Пла­кат или го­ле­мо­фор­мат­на обя­ва, при ко­я­то пре­о­б­ла­да­ва тек­с­то­во­то на­ча­ло. Пре­о­б­ла­да­ват А. за кул­тур­ни или спор­т­ни съ­би­тия (кон­цер­ти, пред­с­тав­ле­ния, със­те­за­ния), об­щес­т­ве­ни и по­ли­ти­чес­ки ме­роп­ри­я­тия (ми­тин­ги, съб­ра­ния), сто­пан­с­ки ак­ции (тър­го­ве, съ­би­ра­не на вто­рич­ни су­ро­ви­ни). А. е ти­пич­но лис­то­во из­да­ние, пред­наз­на­че­но за вън­ш­на рек­ла­ма.

2) Рекл. пла­кат

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив
Гледна точка на икономиста: Граф Монте Кристо и банковите набези Александър Дюма е писал за причините за икономическите кризи, Хемингуей - за взимането на решения в сферата на финансите, а Достоевски - за...